Bi8323 Diplomový seminář LGMD II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2025
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Sylva Koudelková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ivana Mašlaňová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( Bi8018 Diplomová práce MBG II ) || NOW ( Bi8122 Diplomová práce HUBI II ) || NOW ( Bi8118 Diplomová práce LGMD II )
Obsah předmětu je ve vztahu k tématu diplomové práce, proto je zápis možný pouze souběžně s předmětem Diplomová práce II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- formulovat hlavní cíle své diplomové práce
- interpretovat a prezentovat své výsledky
- formulovat otázky a odpovědí a argumentovat v průběhu diskuse v oblasti molekulární biologie a genetiky
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou mít studenti zkušenosti s přípravou odborné prezentace vlastních výsledků nebo vybraného tématu s využitím materiálů získaných při práci s odbornou literaturou. Studenti získají zkušenost s obhajobou prezentovaných výsledků před publikem, s diskusí a získají rovněž další zkušenosti při hodnocení prezentací svých kolegů.
Osnova
  • Program semináře je vypracován na začátku semestru podle témat diplomových prací a podle možností externich přednášejících.
Literatura
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999, 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
přednášky studentů nebo zvaných hostů, po kterých následuje diskuse k danému tématu
Metody hodnocení
Zápočet se udílí za přípravu ústních sdělení a aktivní účast v diskusích po odeznění přednášek.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.