Bi8122 Diplomová práce HUBI II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/5/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Dana Fialová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Lenka Falk, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je studentovi umožnit práci na magisterské diplomové práci.
Výstupy z učení
V rámci kurzu student pracuje na své diplomové práci a konzultuje s vedoucím práce. Na konci kurzu odevzdá diplomovou práci v takovém stavu, aby bylo možné ji přijmout k obhajobě.
Osnova
  • Hlavním cílem kurzu je experimentální činnost studenta v laboratoři, studium literatury a vlastní psaní práce.
Literatura
  • Literatura bude zadána na základě tématu každému studentovi individuálně
Výukové metody
Konzultace se školitelem, studium literatury, laboratorní práce, psaní vlastní práce.
Metody hodnocení
udělení zápočtu na základě individuálních konzultací se studentem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2024/Bi8122