Bi8122 Diplomová práce - AG II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/5/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
vedoucí diplomové práce (cvičící)
Mgr. Kateřina Boberová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je studentovi umožnit práci na magisterské diplomové práci.
Osnova
  • Hlavním cílem kurzu je experimentální činnost studenta v laboratoři, studium literatury a vlastní psaní práce.
Literatura
  • Literatura bude zadána na základě tématu každému studentovi individuálně
Výukové metody
Konzultace se školitelem, studium literatury, laboratorní práce, psaní vlastní práce.
Metody hodnocení
udělení zápočtu na základě individuálních konzultací se studentem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.