Bi8322 Diplomový seminář Molekulární biologie a genetika II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2025
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ivana Mašlaňová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Sylva Koudelková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.
Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( Bi8018 Diplomová práce MBG II ) || NOW ( Bi8122 Diplomová práce HUBI II ) || NOW ( Bi8118 Diplomová práce LGMD II )
Obsah předmětu je ve vztahu k tématu diplomové práce, proto je zápis možný pouze souběžně s předmětem Bi8018 Diplomová práce MBG II nebo Bi8122 Diplomová práce - AG II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- formulovat hlavní cíle své diplomové práce
- interpretovat a prezentovat své výsledky
- formulovat otázky a odpovědí a argumentovat v průběhu diskuse v oblasti molekulární biologie a genetiky
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen
- formulovat hlavní cíle své diplomové práce
- interpretovat a prezentovat své výsledky
- formulovat otázky a odpovědí a argumentovat v průběhu diskuse v oblasti molekulární biologie a genetiky
Osnova
  • Program semináře je vypracován na začátku semestru podle témat diplomových prací a podle možností externich přednášejících.
Literatura
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999, 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
přednášky studentů nebo zvaných hostů, po kterých následuje diskuse k danému tématu
Metody hodnocení
Zápočet se udílí za přípravu ústních sdělení a aktivní účast v diskusích po odeznění přednášek.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.