C5250 Chemie životního prostředí II

Přírodovědecká fakulta
podzim 1999
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Globální problémy lidstva a životního prostředí. Stav ŽP v ČR. Chemie životního prostředí, definice, základní přístupy. Chemické látky v prostředí, základní pojmy a definice. Environmentálně nebezpečné chemické látky. Osud chemických látek v prostředí. Chování chemických látek v prostředí. Environmentální rozhraní a chemická rovnováha. Persistence v prostředí. Osud chemických látek v prostředí, transport, transformace, základní pojmy a vztahy. Termodynamické funkce používané pro popis molekulárních energií. Environmentální rovnováhy. Chemické transformační reakce. Modely distribuce chemických látek v prostředí. Biodegradace, biotransformace.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007.