F7040 Kvantová elektrodynamika

Přírodovědecká fakulta
podzim 1999
Rozsah
4/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Zdeněk Kopecký, Dr. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Relativistické rovnice vektorových polí. Kvantová teorie volného elektronu: spinory, Diracova rovnice, elektrony a positrony - Diracova a Feynmanova interpretace. Propagátor v časoprostorové a impulzové representaci. Kvantová teorie volného elektromagnetického pole, koherentní stavy. Invariantní teorie poruch. Kvantová elektrodynamika - obecný formalismus: propagátory, Feynmanovy diagramy a pravidla pro počítání s nimi. Feynmanovy diagramy prvního a druhého řádu: Comptonův rozptyl, anihilace páru elektron-positron, polarizace vakua a vlastní energie elektronu. Exaktní propagátory a vrcholová funkce. Dysonova rovnice. Wardovy identity.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.