EN

PřF:C7150 Biochemické regulace - Informace o předmětu

C7150 Biochemické regulace

Přírodovědecká fakulta
podzim 2000
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
doc. RNDr. Stanislav Pavelka, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Stanislav Pavelka, CSc.
Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
C4182 Biochemie II || C3580 Biochemie
Lze zapsat v 5.,7.,9. sem. po absolvování Biochemie II, příp. i jako C7151!
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Základní typy biochemických regulačních mechanismů na molekulové a buněčné úrovni. Mechanismus působení hormonů; další signální molekuly, receptory, transdukční G-proteiny; intracelulární signální dráhy. Hormonální regulace metabolismu a komplexních fyziologických dějů.
Osnova
  • Přehled základních typů biochemických regulačních mechanismů na molekulové úrovni. Allosterické interakce, reverzibilní kovalentní modifikace enzymů, regulační proteiny, proteolytická aktivace zymogenů. Mezibuněčné komunikace. Hormony a další signální molekuly, receptory, transdukční G-proteiny, efektory a druzí poslové. Konvergence, divergence a "crosstalk" signálních drah. Receptorové tyrosin-specifické kinasy, MAP kinasová kaskáda. GTPasy a jejich buněčné funkce. Desensitizace receptorů, "receptorové nemoci", hormonální regulace komplexních fyziologických dějů.
Literatura
  • Ca. 200 blan k dispozici u přednášejícího.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.