C5930 Chemie životního prostředí IV

Přírodovědecká fakulta
podzim 2001
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kontaminace složek životního prostředí, příklady polutantů, základní charakteristiky, zdroje, reakce a transport, toxikologické vlastnosti. Toxické kovy, volatilní organické látky, detergenty, ftaláty, pesticidy. Persistentní organické polutanty, základní vlastnosti, výskyt, zdroje, dálkový transport, toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti. Mezinárodní konvence. Polycyklické aromatické uhlovodíky. Halogenované organické sloučeniny, polychlorované benzeny, fenoly a další monoaromatické sloučeniny. Chlorované pesticidy. Polychlorované bifenyly. Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany. Další typy halogenovaných aromatických sloučenin.
Osnova
  • Kontaminace složek životního prostředí - příklady polutantů - základní charakteristiky, zdroje, reakce a transport, toxikologické vlastnosti - toxické kovy, volatilní organické látky, detergenty, ftaláty, pesticidy. Persistentní organické polutanty - základní vlastnosti, výskyt, zdroje, dálkový transport, toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti. Mezinárodní konvence. Polycyklické aromatické uhlovodíky. Halogenované organické sloučeniny - polychlorované benzeny, fenoly a další monoaromatické sloučeniny. Chlorované pesticidy. Polychlorované bifenyly. Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany. Další typy halogenovaných aromatických sloučenin.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2000, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007.