GA040 Diplomová práce IV

Přírodovědecká fakulta
podzim 2001
Rozsah
0/20. 16 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc.
Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Běla Hrbková
Předpoklady
( NOW ( GA020 Diplomový seminář IV )|| GA020 Diplomový seminář IV ) && G9040 Diplomová práce III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Navazující předměty
Informace učitele
Zápočet zapisuje vedoucí diplomové práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, jaro 2002.