GA040 Diplomová práce IV

Přírodovědecká fakulta
jaro 2000
Rozsah
0/20/0. 16 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( GA020 Speciální seminář ) && ( G9020 Speciální seminář || NOW ( G9020 Speciální seminář )) && ( G9040 Diplomová práce || NOW ( G9040 Diplomová práce ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002.