M7110 Statistika I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2001
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jaroslav Michálek, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jaroslav Michálek, CSc.
Předpoklady
M6182 Úvod do pr. a stat II || M5180 Numerické metody II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náhodné vektory, varianční a kovarianční matice, mnohonásobné a parciální korelační koeficienty Mnohorozměrné normální rozdělení, rozdělení kvadratických forem Lineární regresní model, metoda nejmenších čtverců Nejlepší nestranné lineární odhady, rozdělení odhadů a testování hypotéz o parametrech, speciální metody lineární regrese Nelineární regrese, neparametrická regrese, jádrové odhady hustoty a regresní funkce Korelační analýza
Literatura
  • MICHÁLEK, Jaroslav. Matematická statistika pro informatiky. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 109 s. info
  • ANDĚL, Jiří. Matematická statistika. 2. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1985. 346 s. info
  • ANDĚL, Jiří. Matematická statistika. 1. vyd. Praha: SNTL/ALFA, 1978. 346 s. info
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2003, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018, jaro 2021.