Bi7201 Kurz základů genomiky

Přírodovědecká fakulta
podzim 2002
Rozsah
1/2/0. 1 týden. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc. (přednášející)
Ing. Matej Lexa, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Eliška Nejedlá, CSc. (cvičící)
RNDr. Hana Konečná (cvičící)
Mgr. Hana Bubeníčková (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.
Předpoklady
Předpokladem pro porozumění předmětu je absolvování základů biochemie nebo molekulární biologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 24 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/24, pouze zareg.: 0/24, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/24
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti si osvojí znalost práce s genomickými databázemi a jejich využití při experimentální analýze biologické funkce genů a genomů. Bude analyzována biologická funkce konkrétního člena komplexní genové rodiny cestou identifikace inzerční mutace v analyzovaném genu a analýzy fenotypových změn u mutanta.
Osnova
  • Úvod do genomiky. Metody funkční genomiky. Genomické databáze. Sbírky inzerčních mutant - účinný nástroj funkční genomiky rostlin. Fragmentační analýza DNA - automatický genetický analyzátor ABI PRISM 310. Oligonukleotidy - navrhování, syntéza a purifikace - EXPEDITE 8909 Nucleic Acid Synthesizer. Izolace genomové DNA Arabidopsis thaliana. PCR, elektroforéza DNA v agarózových gelech. Southern blot a DNA molekulární hybridizace. Identifikace a charakterizace inzerční mutace ve vybraném členu komplexní genové rodiny u Arabidopsis thaliana s využitím vyhledávání založeném na PCR.
Literatura
  • Hunt, S.P., Livesey, F.J. (Editors). Functional Genomics : A Practical Approach. Practical Approach Series
  • Starkey, M.P., and Elaswarapu R. (Editors). Genomics Protocols. Methods in Molecular Biology, Vol 175
Metody hodnocení
blokové praktikum, ukončeno (klasifikovaným) zápočtem
Navazující předměty
Informace učitele
Kurz je jedním ze dvou komplementárních blokových praktických kurzů (Kurz základů genomiky - podzimní semestr, Kurz základů proteomiky - jarní semestr). Studenti se v průběhu kurzu teoreticky i prakticky seznámí se základními metodami genomiky a proteomiky, které se stávají stěžejními biologickými disciplinami v nadcházející post-genomové etapě rozvoje biologie. Protože praktická výuka těchto metod vyžaduje speciální přístrojové vybavení, není dnes na vysokých školách ještě zdaleka standardní záležitostí. LMFR disponuje potřebným technickým zázemím i personálem pro výuku. Výuka bude organizována tak, aby studenti mohli s jednotlivými přístroji pracovat maximálně ve dvojicích, a aby co nejrychleji viděli průběžné výsledky své práce. Každý den bude začínat krátkou teoretickou přípravou, posléze bude pokračovat v laboratoři. Výstupem studentů bude písemný laboratorní protokol, na základě kterého jim bude udělen zápočet.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012.