FD010 Principy moderních optických zobrazovacích metod

Přírodovědecká fakulta
podzim 2002
Rozsah
1/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Josef Kuběna, CSc. (přednášející)
Mgr. Jana Jurmanová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Josef Kuběna, CSc.
Předpoklady
Předpokladem pro úspěšné absolvování přednášky a cvičení jsou středoškolské znalosti z optiky a matematiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Optická mikroskopie stále patří mezi významné experimentální metody sledování mikrostruktury preparátů jak v biologii, tak i v lékařství, mineralogii, metalurgii apod. Interpretace kontrastu zobrazení se neobejde bez pochopení základních principů optického zobrazení zejména ve spojitosti s moderními zobrazovacími metodami mezi než např. patří metoda temného pole, polarizační a interferenční kontrast nebo i metody optické počítačové skanovací optiky a tomografie.
Osnova
  • 1. Optické zobrazení, tenká čočka, optický systém, hlavní roviny, ohniskové roviny 2. Konstrukční paprsky, skutečné zobrazovací paprsky, vstupní pupila, úhlová apertura 3. Mezní rozlišení, hloubka ostrosti 4. Děliče svazků, odrazivost a propustnost, totální odraz, divergence svazků 5. Spektrální složení světla, absorpce světla, detektory světla, lidské oko 6. Optický mikroskop, koherentní a nekoherentní osvětlení preparátu, polní čočka 7. Vlastnosti preparátů, absorpce, dvojlom, rozptyl, odrazivost 8. Metoda temného pole na průchod a na odraz 9. Dvoupaprsková interference, časová a prostorová koherence, viditelnost 10. Kontrast zobrazení na odraz a na průchod v interferenčním mikroskopu 11. Lineární polarizace světla, polarizátory, průchod světla dvojlomnou látkou 12. Polarizační mikroskop, molekulární struktura preparátů a dvojlom. 13. Princip metody skanovací počítačové optické mikroskopie 14. Zobrazení 3D předmětů, kontrastu u skanovací metody, optická tomografie Cvičení bude rozděleno na dvě části: a) na procvičení konstrukce základních paprskových schémat probíraných zobrazovacích soustav a metod. b) Na praktické seznámení s principy jednotlivých zobrazovacích metod v optické laboratoři při jejich demonstraci na optické lavici i ve skutečném firemním provedení. Tato část bude provedena blokovou formou v závěru semestru.
Literatura
  • 4. Kuběna, J., Synek, S.: Počítačová skanovací laserová optika. Studijní texty pro obor optometrie. Na internetu: www.physics.muni.cz/~kubena
  • 3. Kuběna, J.: Aplikovaná optika. Optická schémata pro nefyzikální obory. Na internetu: www.physics.muni.cz/~kubena
  • KUBĚNA, Josef. Úvod do optiky. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 181 s. ISBN 8021008350. info
  • SCHRÖDER, Gottfried. Technická optika : Technische Optik (Orig.). Translated by Zdeněk Berger. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1981. 158 s. info
Navazující předměty
Informace učitele
Určeno pro studenty nefyzikálních oborů

Cvičení bude rozděleno na dvě části: a) na procvičení konstrukce základních paprskových schémat probíraných zobrazovacích soustav a metod. b) Na praktické seznámení s principy jednotlivých zobrazovacích metod v optické laboratoři při jejich demonstraci na optické lavici i ve skutečném firemním provedení. Tato část bude provedena blokovou formou v závěru semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.