Fyzikální sekce

143120 Fyz MU

Zaměstnanci

Mimořádní profesoři


Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci


Neučitelští pracovníci


Externí spolupracovníci


* Dlouhodobě mimo výkon práce