C3800 Materiály pro konzervaci a restaurování

Přírodovědecká fakulta
podzim 2004
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
doc. Ing. Jiří Pichler, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Jiří Pichler, CSc.
Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
1. Přírodní materiály (anorganické - minerály a horniny, organické - kůže, dřevo, pryskyřice, papír, přírodní vlákna). 2. Upravené a umělé materiály (keramika, sklo, stavební materiály, hutní materiály a materiály pro elektrotechniku). 3. Koroze kovů, ochrana proti korozi kovů. 4. Plasty, výroba monomerů, typy polymerací, druhy plastů, aplikace. 5. Stárnutí plastů, jejich aditivace a stabilizace. 6. Paliva a maziva. 7. Tenzidy, principy účinku, základní typy, ionogenní a neionogenní tenzidy. Jejich výroba a použití. Prací a mycí proces. 8. Pomocné prostředky, detergenty, solubilizátory, smáčedla, emulgátory, stabilizátory. Leštidla a pasty. Kosmetické prostředky. 9. Barviva a pigmenty, strukturní principy, typy, barvící procesy, výroba základních typů, optická bělidla a zjasňovače. 10. Nátěrové hmoty, laky, barvy, emaily, tmely, fermeže. Lepidla. 11. Léčiva, desinfekce, sterilizace, prostředky a provedení, účinek. 12. Ochranné prostředky, pesticidy, typy, účinek, struktura.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.