Bi7341 Vědecká prezentace v mikrobiologii

Přírodovědecká fakulta
podzim 2005
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Ludmila Tvrzová, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Ludmila Tvrzová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Ludmila Tvrzová, Ph.D.
Rozvrh
Út 8:00–8:50 Bpt,01013
Předpoklady
NOW ( Bi7342 Věd. prez. v mikrobiol. -sem. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti budou seznámeni se zpracováním výsledků výzkumu do diplomové práce, odborné publikace, posteru či prezentace. Výuka je provázána se seminářem Bi7342, kde si prezentaci posluchači vyzkouší prakticky.
Osnova
  • 1.ústní prezentace přehledů a výsledků přednáška, její zpracování, využitelná technika, problémy a jejich řešení 2.písemná prezentace diplomová práce, článek v odborném časopise, monografie, učebnice 3.poster 4.zpracování a interpretace výsledků 5.grafy, tabulky, fotografický materiál, přílohy 6.odborné časopisy vmikrobiologii 7.literární a odborné databáze 8.zpracování rešerše, práce sodbornou literaturou 9.knihovny, meziknihovní služby
Literatura
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Metody hodnocení
Na přednášku navazuje seminář Bi7342, kde jsou témata procvičena prakticky. Výuka je ukončena zápočtem.
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/studium_spolec/studijni_materialy.pl?fakulta=1431;obdobi=3062;kod=Bi7341;rd=c;sd=s;jn=v;guz=829590
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace.