Bi7342 Vědecká prezentace v mikrobiologii - seminář

Přírodovědecká fakulta
podzim 2006
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Ludmila Tvrzová, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Ludmila Tvrzová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Ludmila Tvrzová, Ph.D.
Předpoklady
NOW ( Bi7341 Věd. prezentace v mikrobiol. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Posluchači připravují, prezentují a konzultují rešerši, abstrakt, poster a ústní prezentaci.
Osnova
  • 1.ústní prezentace přehledů a výsledků přednáška, její zpracování, využitelná technika, problémy a jejich řešení 2.písemná prezentace diplomová práce, článek v odborném časopise, monografie, učebnice 3.poster 4.zpracování a interpretace výsledků 5.grafy, tabulky, fotografický materiál, přílohy 6.odborné časopisy v mikrobiologii 7.literární a odborné databáze 8.zpracování rešerše, práce sodbornou literaturou 9.knihovny, meziknihovní služby
Literatura
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Metody hodnocení
Výuka je ukončena zápočtem a hodnocena na základě splnění jednotlivých praktických úkolů.
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/studium_spolec/studijni_materialy.pl?fakulta=1431;obdobi=3062;kod=Bi7342
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace.