C5965 Vybrané analytické metody a techniky konzervace

Přírodovědecká fakulta
podzim 2007 - akreditace
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (přednášející)
prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. (přednášející)
Ing. Ivo Štěpánek (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Osnova
  • 1. Oblouková a jiskrová spektrometrie s fotoelektrickou a fotografickou detekcí, kvalitativní analýza, vyhodnocení emisních spekter. 2. Indukčně vázané plazma pro optickou emisní a hmotnostní spektrometrii (ICP-OES a ICP-MS). 3. Laserová ablace a emisní optická spektrometrie s laserovou jiskrou (LIBS) pro lokální mikroanalýzu. 4. Základy hmotnostní spektrometrie s laserovou mikrosondou (LAMMA) a iontovou mikrosondou (SIMS). 5. Doutnavý výboj v analýze povrchů - Grimmova výbojka pro optickou emisní a hmotnostní spektrometrii. 6. RTG spektrometrie, vznik primárního a fluorescenčního záření, absorpční RTG spektrometrie. 7. Energodisperzní a vlnově disperzní RTG fluorescenční spektrometrie, aplikace. 8. RTG spektrometrie s buzením záření elektrony (mikrosonda, rastrovací elektronový mikroskop) a ionty (PIXE). 9. Elektronová spektrometrie ESCA, spektrometrie Augerových elektronů. 10. Analytické metody založené na rozptylu a absorpci protonů a neutronů. 11. Ramanova laserová spektrometrie pro lokální mikroanalýzu. 12. Rtg difrakce, práškové metody
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.