C5965 Vybrané analytické metody a techniky konzervace

Přírodovědecká fakulta
podzim 2010 - akreditace
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (přednášející)
prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Jiří Toužín, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Zdirad Žák, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
absolvování základních chemických kurzů, pro studenty oboru chemie konzervování-restaurování
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je seznámit studenty s instrumentálními analytickými a strukturálními technikami a metodikami, které se mohou uplatnit v péči a zkoumání předmětů kulturního dědictví v procesu jejich konzervování a restaurování.
Osnova
 • 1. Oblouková a jiskrová spektrometrie s fotoelektrickou a fotografickou detekcí, kvalitativní analýza, vyhodnocení emisních spekter.
 • 2. Indukčně vázané plazma pro optickou emisní a hmotnostní spektrometrii (ICP-OES a ICP-MS).
 • 3. Laserová ablace a emisní optická spektrometrie s laserovou jiskrou (LIBS) pro lokální mikroanalýzu.
 • 4. Základy hmotnostní spektrometrie s laserovou mikrosondou (LAMMA) a iontovou mikrosondou (SIMS).
 • 5. Doutnavý výboj v analýze povrchů - Grimmova výbojka pro optickou emisní a hmotnostní spektrometrii.
 • 6. RTG spektrometrie, vznik primárního a fluorescenčního záření, absorpční RTG spektrometrie.
 • 7. Energodisperzní a vlnově disperzní RTG fluorescenční spektrometrie, aplikace.
 • 8. RTG spektrometrie s buzením záření elektrony (mikrosonda, rastrovací elektronový mikroskop) a ionty (PIXE).
 • 9. Elektronová spektrometrie ESCA, spektrometrie Augerových elektronů.
 • 10. Analytické metody založené na rozptylu a absorpci protonů a neutronů.
 • 11. Ramanova laserová spektrometrie pro lokální mikroanalýzu.
 • 12. Rtg difrakce, práškové metody
Literatura
 • Toužín, Jiří-Příhoda, Jiří. Spektrální a magnetické metody studia anorganických sloučenin. 1.vyd.Praha:Státní pedagogické nakladatelství, 1986
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.