C7291 Aplikovaná termodynamika I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2007
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
doc. RNDr. Michal Roth, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Michal Roth, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Obsahem kurzu jsou následující témata: Klasická termodynamika fázových rovnováh. Termodynamické vlastnosti z dat měření objemu. Mezimolekulární síly a teorém korespondujících stavů. Fugacity ve směsích plynů. Viriální stavová rovnice. Rozpustnost pevných látek a kapalin ve stlačených plynech. Fugacity v kapalných směsích, dodatkové funkce. Základní vztahy pro dodatkové funkce. Aktivity a aktivitní koeficeinty. Normalizace aktivitních koeficientů. Aktivitní koeficienty a dodatkové funkce. Cílem kurzu je získat orientaci v základech klasické termodynamiky aplikované na soustavy stlačených plynů a kapalin.
Osnova
  • Aplikovaná termodynamika I 1. Podstata problému fázové rovnováhy. Možnosti a způsoby aplikace termodynamiky k jeho řešení. 2. Klasická termodynamika fázové rovnováhy. Rovnováha v heterogenním uzavřeném systému. Gibbsova-Duhemova rovnice. Fázové pravidlo. Chemický potenciál. Fugacita a aktivita. 3. Termodynamické vlastnosti z volumetrických dat. Termodynamické vlastnosti s nezávisle proměnnými T a P. Termodynamické vlastnosti s nezávisle proměnnými T a V. Fugacita čisté kapaliny či tuhé látky. Fázové rovnováhy z volumetrických dat. 4. Mezimolekulové síly a teorém korespondujících stavů. Potenciálové funkce. Elektrostatické síly. Síly mezi nepolárními molekulami. Specifické interakce. Molekulární základ teorému korespondujících stavů. Korespondující stavy u složitějších molekul. 5. Fugacita v plynných směsích. Viriální stavová rovnice a její rozšíření na směsi. Viriální koeficienty z potenciálových funkcí. Viriální koeficienty z teorému korespondujících stavů. Fugacita za vysokých hustot. Rozpustnost tuhých látek a kapalin ve stlačených plynech. 6. Fugacita v kapalných směsích: dodatkové termodynamické funkce. Ideální roztok. Základní vztahy pro dodatkové funkce. Aktivita a aktivitní koeficient. Normalizace aktivitních koeficientů. Aktivitní koeficienty z dodatkových funkcí. Aplikace Gibbsovy-Duhemovy rovnice. Wohlův rozvoj dodatkové Gibbsovy energie.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2011 - akreditace.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2007/C7291