Bi9441 Diplomová práce z rostlinné fyziologie III.

Přírodovědecká fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
vedoucí diplomové práce (cvičící)
RNDr. Milan Baláž, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Miloš Barták, CSc. (cvičící)
RNDr. Jaroslava Dubová, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Jan Gloser, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc. (cvičící)
Mgr. Peter Váczi, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jan Gloser, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Věra Faronová
Předpoklady
Bi6082 Bc. SSZ z Obecné biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz Diplomová práce z rostlinné fyziologie III je koncipován jako kurz podporující studenty v samostatném psaní vědeckých prací. Absolvování tohoto kurzu zajistí, že studenti vypracují a odevzdají diplomovou práci v souladu s požadavky jejich vedoucího.
Osnova
  • Individuální konzultace v průběhu zpracovávání diplomové práce.
Literatura
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
  • SYNEK, Miloslav a Helena SEDLÁČKOVÁ. Diplomová práce : (metodický návod jak psát diplomové a seminární práce). 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1994. 52 s. ISBN 8070797967. info
Metody hodnocení
Kredity jsou uděleny po předání a schválení diplomomé práce vedoucím.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.