IC037 Bio-Organic Chemistry

Přírodovědecká fakulta
podzim 2010
Rozsah
1/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
Prof. Dr. Romano Orru (přednášející), prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (zástupce)
Garance
prof. RNDr. Milan Potáček, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
C3022 Organická chemie II
Znalost základů organické chemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
After following the course, students should be able to: - Recognize and interconvert different forms of representation of natural products (e.g. carbohydrates); - Classify and analyze natural products according to their biosynthetic origin and describe the reactions involved in their biosynthesis; - Explain the most important mechanisms of major biosynthetic pathways; - Provide plausible mechanisms for conversions in natural product biosynthesis based on studied textbook examples;; - Explain what type of organism produces a specific compound based on the type of secondary metabolism involved in the biosynthesis; - Describe major cellular events and functions (and their place in the cell cycle) that can be perturbed by natural products; - Analyze structural modifications to biologically active natural products to give (semi)synthetic derivatives and explain how they may contribute to better pharmaceutical properties; - Understand the principles that determine the specificity and activity of enzymes and the mechanisms of some enzyme reactions on a molecular scale;
Osnova
  • General The course Bio-Organic Chemistry consists The topic Natural Products, which gives a detailed overview of the fundamental classes of natural products. Not only the basic structural and physical properties, but also synthetic aspects and biosynthesis are a major part of this course. Furthermore, the role of natural products in biological studies and pharmaceutical development will be discussed.
Literatura
  • Medicinal Natural Products – A Biosynthetic Approach”, 2nd edition, Paul M. Dewick, John Wiley & Sons, 2001, ISBN 13 978 0 471 49641 0
Výukové metody
přednášky s diskusí
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Přednáška bude probíhat v posluchárně A4 - 118 v úterý 8.12.2009 9-12 hod. a ve středu 9.12.2009 9-12 hod.
Další komentáře
Předmět již není vypisován.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 8.-10.12.2009.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace.