F9355 Astrophysics of Binaries

Přírodovědecká fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Krešimir Pavlovski (přednášející), prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. (zástupce)
Garance
prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Jan Janík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:50 Fs2,04003, Čt 15:00–16:50 Fs2,04003
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci tohoto cca 10 hodinového kurzu bude student seznámen se současným stavem našich znalostí o vzniku a vývoji dvojhvězd a moderními trendy jejich výzkumu.
Osnova
  • Bude doplněno.
Výukové metody
Klasická přednáška
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Prof. Dr. Krešimir Pavlovski je řádným profesorem astronomie a astrofyziky Přirodovědecké a matematické fakulty Univerzity v Zagrebu v Chorvatsku. Podle NASA ADS je autorem 150 prací, citovaných 894krát. Zabývá se zejména astrofyzikou dvojhvězd a metodikou jejich výzkumu, je vynikající pozorovatel. Už od dob svých studií spolupracuje s českými stelárními astronomy, mluví česky. Na Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky PřF MU bude pobývat 3.12.-14.12.2012. Prosloví krátký kurs vedený pod kódem F9355: "The Astrophysics of Binaries", který posluchače seznámí se současným stavem našich znalostí o vzniku a vývoji těchto hvězdných soustav, jakož i s moderními trendy jejich výzkumu. Kurs bude blokový, vyučovacím jazykem bude angličtina, ukončení kursu - zápočet, 1 kredit. Kurs je vhodný pro posluchače astrofyziky v doktorském a magisterském studijním programu.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2012/F9355