CS

PřF:GS061 Ložisková geologie - Course Information

GS061 Ložisková geologie

Faculty of Science
Autumn 2012
Extent and Intensity
0/0. 0 credit(s). Type of Completion: -.
Teacher(s)
doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. (lecturer)
Supervisor
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Department of Geological Sciences - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Supplier department: Department of Geological Sciences - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Prerequisites
Final state exam is based on compulsory courses. As fundamentals are overview of genesis of deposits and development of mineral-forming processes. Important part is knowledge of economic and environmental aspects of mining. Basic overview of world and regional sources in CR and their geological context are parts of required knowledge.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 200 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/200, only registered: 0/200
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
Student should be able to explain ore- and mineral-forming processes and basic economic terms of mineral deposits.
Syllabus (in Czech)
  • GS061 Ložisková geologie Okruhy problémů ke státní zkoušce Faktory ovlivňující a definující ložisko, zásoby, zdroje nerostných surovin. Ekonomické pojetí ložiska, cena surovin a oceňování ložisek. Principy řízení surovinového hospodářství, základní právní dokumenty. Metody výzkumu a průzkumu ložisek, nerostných zdrojů a indicií. Klasifikace ložisek nerostných surovin. Hlavní rysy stavby ložisek, ložiskových těles a textur nerostných surovin. Ložiskotvorné procesy endogenních typů ložisek. Ložiskotvorné procesy exogenních typů ložisek. Kaustobiolity a jejich geneze (karbonifikace a bitumenizace). Suroviny pro metalurgii, další průmyslové kovy a jejich hlavní zdroje. Stavební a chemické suroviny a jejich hlavní zdroje. Energetické suroviny a jejich zdroje. Hlavní environmentální problémy spjaté s využíváním ložisek a jejich řešení.
Literature
  • ROBB, L. J. Introduction to ore-forming processes. 1st pub. Malden, Mass: Blackwell Publishing, 2005. viii, 373. ISBN 0632063785. info
  • Mineral deposits of the world : ores, industrial minerals and rocks. Edited by Mirko Vaněček. 1. vyd. Praha: Academia, 1994. 519 s. ISBN 802000436X. info
  • ROZLOŽNÍK, Ladislav. Ložiská nerastných surovín a ich vyhl'adávanie. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1987. 693 s. info
Assessment methods
oral exam
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation, Spring 2008 - for the purpose of the accreditation, Spring 2011 - only for the accreditation, Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2011 - acreditation, spring 2012 - acreditation, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, autumn 2017, spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2012, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2012/GS061