IB044 Molecular mechanisms governing a novel type of signalling pathway in the soil bacteria streptomycetes

Přírodovědecká fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
Dr. Darío Ortiz de Orué Lucana (přednášející), prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (zástupce)
Garance
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Poznámka k periodicitě výuky: Přednáška proběhne dne 31.10.2012 v rámci diplomového semináře, tj. ve 13.00 hod, Univerzitní kampus Bohunice, pavilon A11, posluchárna 306.
Výuka probíhá blokově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2012/IB044