Bi5051 Patogeneze virových nákaz

Přírodovědecká fakulta
podzim 2014
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D.
Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Pá 9:00–10:50 VUVL1
Předpoklady
Přednáška je určena studujícím biologických oborů (obecná biologie, molekulární biologie a genetika, Speciální biologie), případně dalším potenciálním zájemcům o virologii.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolvent bude po úspěšném absolvování kurzu schopen popsat, vysvětlit a aplikovat základní mechanismy interakce viru a hostitele na molekulární, buněčné i organismální úrovni. Bude mít povědomí o metabolických i morfologických změnách odehrávajících se v infikovaných buňkách a tkáních. Bude schopen popsat obranné reakce organismu při virové infekci. Bude znát mechanismy virové transformace buněk na buňky nádorové. Poznatky zhodnotí posluchač v základním nebo aplikovaném výzkumu na poli virologie nebo v rámci diagnostických virologických pracovišť.
Osnova
  • Reakce buněk na virovou infekci: charakterizace změn v infikované buňce, adsorpce a penetrace, strategie replikace virového genomu při produktivní infekci, metabolické změny v infikované buňce, morfologické změny v infikované buňce (změny v cytoplasmě a jádře, ultrastrutura a chemické složení inkluzí, „virové továrny“, tvorba mnohojaderných buněk, vliv virové infekce na buněčný cyklus a chromozómy). Transformace buněk virovou infekcí. Mechanismy patogeneze virové nákazy na organismální úrovni: proniknutí viru přes epiteliální bariéry, rozmnožování viru ve vazivu a překonání cévní bariéry, šíření virů krevní, a lymfatickou cestou a podél nervů, vnímavost tkání hostitele na virovou infekci. Vlastnosti virů určující jejich virulenci. Patogeneze virových nákaz dýchacích cest a plic. Patogeneze virových hepatitid. Patogeneze neurovirových infekcí. Patogeneze virových hemoragických horeček. Patogeneze kongenitálních virových infekcí. Chronické virové nákazy. Obranné reakce organismu při virové infekci.
Literatura
    doporučená literatura
  • • SINGH, Sunit Kuman a Daniel RŮŽEK (Eds.). Viral hemorrhagic fevers. 1st. ed. Boca Raton: CRC Press, 2013. 576 s. ISBN 9781439884294
  • • SINGH, Sunit Kumar a Daniel RŮŽEK (Eds.) Neuroviral Infections: General Principles and DNA Viruses. 1st. ed., Boca Raton: CRC Press, 2013. 374 s. ISBN 9781466567191
  • • RAJČÁNI, Július. Patogenéza vírusových nákaz. 1. vyd. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 1983. 326 s.
  • • SINGH, Sunit Kumar, Daniel RŮŽEK (Eds.) Neuroviral Infections: RNA Viruses and Retroviruses. 1st. ed., Boca Raton: CRC Press, 2013. 499 s. ISBN 1466567201
  • FLINT, S. Jane. Principles of virology. 3rd ed. Washington, DC: ASM Press, 2009, xx, 419. ISBN 9781555814809. info
  • RAJČÁNI, Július a Fedor ČIAMPOR. Lekárska virológia. 1. vyd. Bratislava: VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2006, 574 s. ISBN 8022409111. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášky připravené v Microsoft Office PowerPoint a je doprovázená promítáním schémat, ilustrací, fotografií a videosekvencí.
Metody hodnocení
Výuka je uzavřena ústní zkouškou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2023, podzim 2024.