M7551 Praktický seminář z didaktiky matematiky 1

Přírodovědecká fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Aleš Kobza, Ph.D. (přednášející), Mgr. Michal Bulant, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Petr Pupík (přednášející)
Mgr. Michal Bulant, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Bulant, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
M7551/01: Čt 18:00–19:50 M5,01013, A. Kobza, P. Pupík
Předpoklady
Určeno studentům, kteří v budoucnu chtějí učit matematiku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude mít student lepší představu o činnostech středoškolského učitele matematiky. Bude schopen rozlišovat mezi jednotlivými druhy vyučovací hodiny, bude schopen sestavit a opravit písemné práce, bude mít přehled o školních dokumentech, učebnicích matematiky a bude schopen reagovat na nenadálé události.
Osnova
 • 1. Školní vzdělávací program - obecné informace, rozdíly na různých typech škol (matematické třídy na gymnáziích, všeobecné třídy na gymnáziích, odborné střední školy, učiliště, základní školy, nižší gymnázia).
 • 2. Dokumenty ve škole, se kterými se setká učitel matematiky a učitel vůbec - Školní řád, klasifikační řád, třídní kniha.
 • 3. Učebnice matematiky, sbírky úloh, zdroje pro výuku matematiky - přehled používaných učebnic, plusy a mínusy některých z nich. Cvičení na sestavení úloh k procvičení (volba obtížnosti, různost, míra procvičení).
 • 4. Příprava vyučovací hodiny - typy hodiny matematiky, motivace studentů. Cvičení na přípravu vyučovací hodiny.
 • 5. Klasifikace - známky, bodový systém, komunikace s rodiči, klasifikační řád, komisionální zkoušení.
 • 6. Testy, písemky - volba úloh pro písemné zkoušení, cvičení na sestavení různých písemných prací. Opravování písemných prací.
 • 7. Práce se třídou - Motivace, empatie, ústní zkoušení.
 • 8. Pedagogická praxe - jak se připravit na pedagogickou praxi a co od ní očekávat.
Literatura
  doporučená literatura
 • Prometheus: Sada učebnic matematiky
 • Polák, J.: Didaktika matematiky
 • PETÁKOVÁ, Jindra. Matematika :příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1998. 287 s. ISBN 80-7196-099-3. info
Výukové metody
Teoretická příprava doplněná o praktická cvičení, diskuze.
Metody hodnocení
Pro udělení zápočtu bude požadována aktivní účast na hodinách a vypracování zadaných úloh.
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět je určen budoucím učitelům, aby získali lepší představu o povolání učitele. Obsah předmětu bude uzpůsoben požadavkům a přáním studentů. Součástí semináře budou praktická cvičení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019.