XS310c Prezentační seminář 3

Přírodovědecká fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jaromír Literák, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Švandová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Pá 10:00–11:50 A11/132
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznámí studenty s formální strukturou odborných prezentací časopiseckých a konferenčních - postery. Po ukončení kurzu bude absolvent schopen sestavit krátký článek na zvolené téma a připravit konferenční příspěvek ve formě posteru.
Zaměřeno na chemii.
Osnova
  • 1. Poster – jeho příprava a prezentace.
  • 2. Vědecký text a jeho kanonické části – titulek, abstrakt, kompozice článku (model IMRAD), shrnutí.
  • 3. Grafické a tabelární přílohy – typy a vhodnost použití.
  • 4. Korektura odborného textu.
Literatura
    doporučená literatura
  • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
Výukové metody
Teoretická příprava, domácí práce, prezentace domácích úkolů.
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je vypracování krátkého odborného článku v rozsahu nejméně 2 stran A4 a jednoho posteru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.