Bi7004 Evoluční ekologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2016
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, PhD. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, PhD.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, PhD.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 19. 9. až Ne 18. 12. Po 8:00–9:50 A31-238
Předpoklady
Bi6340 Ekologie společ. a makroekol. && Bi8150 Evoluční biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Evoluční ekologie představuje studium selektivních tlaků kladených prostředím na organismy a evolučních odpovědí k těmto tlakům. Centrálním tématem kurzu „Evoluční ekologie“ je analýza biologie druhů z pohledu evoluční biologie a ekologie.
Osnova
 • 1. Darwinova biologie – ekologie a evoluce, evoluční stromy. Variabilita, její příčiny a evoluční význam variability. 2. Mechanizmy evoluce – přírodní selekce, molekulárni evoluce, adaptace, fenotypická plasticita, speciace a extinkce 3. Ekologické a biogeografické aspekty evolučních změn. 4. Evoluce a ekologie biodiverzity. Diverzifikace. 5. Fyzikální ekologie organizmů – vliv těploty a světla na funkce organizmů, adaptace organizmů, velikost a tvar organizmů – vliv na strukturu a funkci organizmů, alometrické metody. Jak organizmy pracují? – mechanizmy regulace, osmoregulace, látkové výměny a transportu látek. Evoluce fyzikálních systému organizmů, 6. Evoluce hlavních složek životních historií – teorie alokace energie na principu kompromisů, fitnesss a životní složky, vek a velikost v období pohlavní zralosti, velikost a počet potomků, evoluce stárnutí, životní cykly, poměry pohlaví a sexuální alokace, ekologická specializace a generalizace. 7. Fylogeneze a její aplikace v evolučně-ekologických studiích. Princípy makroevoluce -fylogenetický strom, komparativní metody, metoda fylogeneticky nezávislých kontrastů. Integrace micro- a makroevoluce – koevoluce, evoluce člověka – historie ovlivňující onemocnění, selekce a virulence. 8. Vnitrodruhové interakce z pohledu evolučně-ekologického. Evoluce a ekologie pohlavní chování (sexuální selekce, sexuální konflikt, strategie párování, sociální evoluce). Behaviorální ekologie a speciace. 9. Potravní chování, evoluční ekologie pohybu. 10. Mezidruhové interakce z pohledu evolučně-ekologického. Evoluce ekologické niky. Numerická a funkční odpověď kompetice, evoluční restrikce niky, koexistence druhů. 11. Evoluce a ekologie sexu – strategie rozmnožování, role sexuální ornamentace v sexuální selekci, hypotéze handicapu, hypotéze handicapu imunokompetence, hypotéze ochrany spermii, koexistence pohlavního a nepohlavního rozmnožování, Červená královna. 12. Parazitizmus v evoluční ekologii - evoluce ekologických charakterů parazitů, původ parazitizmu, speciace a diverzifikace parazitů, strategie využívaní hostitele, agregace parazitů - ekologické příčiny a evoluční následky 13. Imunita z pohledu evolučně-ekologického. Imunitní geny a investice do imunity. Imunita versus reprodukce. Parazity zprostředkovaná selekce MHC genů, role MHC v sexuální selekci.
Literatura
  povinná literatura
 • FLEGR, Jaroslav. Evoluční biologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 559 s. ISBN 8020012702. info
  doporučená literatura
 • Fox C. W., Rolf D. A., Fairbain D.J. 2001. Evolutionary Ecology: Concepts and Case Studies. Oxford University Press.
 • Stearns S. C. , Hoekstra R. F. 2005. Evolution, an introduction, second edition - Oxford university Press, Oxford
 • Rose M. R., Mueller L. D. 2006. Evolution and ecology of the organism. Pearson Prentice Hall, USA.
 • Moya A., Font E. 2004. Evolution, from molecules to ecosystems - Oxford university press, Oxford.
 • Gotelli N. J. 1998. A Primer of Ecology, second edition - Sinauer Associates, Inc.
 • Westneat D. F., Fox C. W. 2010. Evolutionary behavioral ecology - Oxford university press, Oxford.
 • Bell G. 2008. Selection, the mechanism of evolution, second edition, Oxford University Press, Oxford.
 • POULIN, Robert. Evolutionary ecology of parasites. 2nd ed. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2007. x, 332. ISBN 9780691120850. info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011 - akreditace, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.