M9DPN Diplomová práce 3 (M - neučitelské obory)

Přírodovědecká fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Jan Vondra, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jan Paseka, CSc.
Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
M8DPN Diplomová práce 2 (neučitel.) || M81XX Diplomová práce 2 (MO, MA) || M81XF Diplomová práce 2 (FINA, MINF)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání diplomové práce (DP) splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu (a kurzu navazujícího) zajistí, že student odevzdá DP odsouhlasenou vedoucím DP. Po absolvování tohoto kurzu (a kurzu následujícího) by student měl být připraven k úspěšné obhajobě DP, která je součástí státní závěrečné zkoušky.
Osnova
  • Individuální konzultace v průběhu zpracování DP.
Literatura
  • LVOVSKÁ, Leni a Roman PLCH. Sázíme v LaTeXu diplomovou práci z matematiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 122 s. ISBN 8021032286. info
Výukové metody
Individuální konzultace v průběhu zpracování DP.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za úspěšný postup v přípravě DP.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.