XS251 Praktická didaktika

Přírodovědecká fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/0. 1 kr. (od 1 krok 1 kred). Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je praktický trénink prezentačních a komunikačních dovedností realizovaný s využitím popuparizačních a výukových aktivit pořádaných Ústavem fyzikální elektroniky. Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen vystoupit s fyzikálním programem před větším neznámým publikem, v případně i v neznámém prostředí, obsahovou i formální stránkou dokáže zaujmout publikum, bude schopen vnímat atmosféru v publiku na základě této zkušenosti reagovat tak, aby získal či udržel soustředěnou pozornost.
Osnova
  • V rámci předmětu bude student aktivně prezentovat fyzikální programy připravené pracovníky ÚFE, konkrétně "Pozoruhodný křemík" a Mrazivý dusík".
Výukové metody
Aktivní prezentace fyzikálních programů před studenty středních a základních škol.
Metody hodnocení
Zápočet v hodnotě jednoho kreditu je udělen za nejméně pět aktivních prezentací.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.