Bi1051 Úvod do matematické biologie II

Přírodovědecká fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 8:00–9:50 A1/609 - IBA (A1,6.p, Kamenice 3)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
V průběhu výuky předmětu získá student přehled o projektech, týmech a studentských tématech jednotlivých divizí Institutu biostatistiky a analýz: analýza dat v onkologii; analýza populačních dat a epidemiologie; analýza dat v kardiologii; zdravotnická informatika; analýza ekotoxikologických dat; analýza dat biodiverzity; environmentální modelování; environmentální informatika.
Osnova
  • Předmět seznamuje posluchače druhého ročníku se šíří záběru jejich oboru a ukazuje směry dalšího možného rozvoje studentů a jejich zapojení do vědeckých projektů. Náplní předmětu jsou samostatné přednášky různých aplikací matematiky v biologii, kromě projektů Institutu biostatistiky a analýz jsou představovány i další aplikace matematické biologie. Součástí předmětu jsou také prezentace starších ročníků matematické biologie jako názorná ukázka zapojení studentů do vědeckého výzkumu. Možnými tématy jednotlivých přednášek jsou např. projekty v oblasti analýzy dat klinických studií, analýzy biodiverzity a složení společenstev, epidemiologie závažných onemocnění, predikce složení biologických společenstev, prediktivních modelů v medicíně, využití databází v biologickém a medicínském výzkumu, analýzy přežití aj.
Literatura
  • LEGENDRE, Pierre a Louis LEGENDRE. Numerical ecology. 2nd engl. ed. Amsterdam: Elsevier, 1998. xv, 853. ISBN 9780444892508. info
  • RIFFENBURGH, R. H. Statistics in medicine. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2006. xli, 622. ISBN 0120887703. info
Výukové metody
Prezentace vědeckých témat a diskuse nad jejich zadáním a cíli.
Metody hodnocení
Účast v diskusi týkající se prezentovaných témat.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.