Bi9572 Diplomová práce z Mikrobiologie a molekulární biotechnologie III

Přírodovědecká fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/14/0. 14 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MVDr. Alois Čížek, CSc. (cvičící)
prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. (cvičící)
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D. (cvičící)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc. (cvičící)
doc. Mgr. Radka Chaloupková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Juránková, Ph.D. (cvičící)
doc. MVDr. Renata Karpíšková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Králík, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Martin Krsek, CSc., MSc (cvičící)
doc. Ivan Kushkevych, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Martina Lengerová, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Alena Lorencová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Dagmar Matoulková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Romana Moutelíková, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc. (cvičící)
Mgr. Dana Nováková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Hana Obručová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Oravcová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jan Paleček, Dr. rer. nat. (cvičící)
doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Gabriela Rotková, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Šmarda, DrSc. (cvičící)
doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Vašíčková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ondřej Zahradníček (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi6082 Bc. SSZ ze Speciální biologie && Bi8572 Diplomová práce MMB II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je naučit studenty základům vědecké práce: být schopen orientovat se v odborné literatuře, identifikovat problém a na tomto základě zformulovat vědeckou hypotézu a tu pak testovat vhodně zvolenými experimenty v laboratoři. Získané výsledky pak spolu s literární rešerší student pod vedením školitele z Oddělení mikrobiologie, ev. dalších spolupracujících pracovišť.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - orientovat se v základních dovednostech a znalostech v oblasti mikrobiologie; - sepsat souvislý text na základě předchozího nastudovaní příslušné literatury; - pracovat v laboratoři.
Osnova
  • 1. Studium literatury 2. Identifikace problému 3. Formulace hypotézy 4. Testování hypotézy vhodně zvolenými experimenty v laboratoři 5. Zpracování výsledků experimentů 6. Sepsání Diplomové práce
Literatura
    doporučená literatura
  • HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace. Translated by Petr Kunst. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 392 s. ISBN 8024707829. info
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
    neurčeno
  • Výběr literatury dle tématu Diplomové práce.
  • Selection of items corresponding with the topic of bachelor thesis
Výukové metody
Osobní konzultace s vedoucím práce, studium odborné literatury, experimentální práce v laboratoři, hodnocení výsledků a zpracování Diplomové práce.
Metody hodnocení
Diplomová práce je hodnocena vedoucím diplomové práce a dalším nezávislým oponentem a obhájena na veřejné obhajobě.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.