Bi9572 Diplomová práce z mikrobiologie III

Přírodovědecká fakulta
podzim 2003
Rozsah
0/10/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Danuška Horáková, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc. (cvičící)
doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (cvičící)
RNDr. Ludmila Tvrzová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Diplomovou práci vypracuje student z oboru mikrobiologie pod vedením školitele. Téma diplomové práce navrhuje školitel a schvaluje katedra. O postupu a výsledcích diplomové práce podává student pravidelně zprávu na seminářích katedry.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.