Bi7112 Ochrana živočišných druhů

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Petr Pařil, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Sychra, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Petr Pařil, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Petr Pařil, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 14. 12. St 12:00–13:50 D32/329
Předpoklady
Bi8710 Ochrana přírody
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
student bude schopen formulovat hlavní problémy ohrožení a ochrany živočišných druhů na našem území i z pohledu celosvětového (především CITES). porozumí příčinám vymírání a ohrožení živočišných druhů, záchranným opatřením a legislativním nástrojům seznámí se s biologii jednotlivých ohrožených živočichů v kontextu konkrétních biotopů i konkrétními příklady a postupy využívanými v podmínkách ČR
Osnova
  • Ohrožené druhy a jejich biologie. Ohrožené biotopy v ČR, na ně vázaní živočichové. Konkrétní příklady ohrožení živočichů v podmínkách ČR. Příčiny vymírání, ohrožení a obnovy populací živočišných druhů. Příklady vymírání druhů zejména v ČR. Konkrétní způsoby ochrany druhů: management, záchranné programy, chovy a zásahy a reintrodukce.(příklady úspěšných a neúspěšných programů v ČR bobr, perlorodka, tetřev, drop, rak, netopýři a v zahraničí jeseterovití, opice, želvy, papoušci, krokodýli a hadi atd.) Role biotopů při zachování životaschopných populací. Příklady vlivu invazních druhů. Oscilace areálu druhů, okraje areálu výskytu. Přehled české a mezinárodní legislativy vztahující se k živočišným druhům.Nástroje ochrany druhů s praktickými příklady aplikace v praxi. Příklady péče o prostředí pomocí tzv.„Umbrella species“.Praktické zkušenosti z fungování ochrany druhů v ČR (AOPK, ČIŽP, záchranná centra atd.). CITES, přehled CITESových taxonů, jejich biologie a problémy jejich ochrany. Nelegální obchod, pašování, záchranné chovy, ZOO. Ochrana živočichů v celosvětovém měřítku. Příklady práce s ochranou genofondu při záchraně populací. Sociální a politické souvislosti, působení legislativy, trhu a práce s veřejností vzhledem k ochraně živočichů.
Literatura
    doporučená literatura
  • Baláž V., Falteisek L., Chlumská Z., Kolář F., Kubešová M., Matějů J., Prach J., Rezková M. 2010: Ochrana přírody z pohledu biologa. 191 pp.
Výukové metody
přednáška, diskuze,
Metody hodnocení
ústní zkouška, 3 okruhy otázek zodpovězeny alespoň se 60% úspěšností pro absolvování kurzu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020.