Bi7684 Vybrané kapitoly z říční ekologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marie Zhai, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( Bi6083 Bc. SZZ z ekol. a evol. biol. || Bi6360 Hydrobiologie )&& SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Kurz je přednostně určen pro hydrobiology
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Doplňující a rozšiřující přednáška k základnímu kurzu hydrobiologie věnovaná novinkám a specifickým problémům. Zajišťovna částečně externími učiteli a hostujícími profesory. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit novinky, hypotezy a teorie v ekologii říčních systémů.
Osnova
  • Teorie kolonizačního cyklu a mechanismy permanentní údržby v tekoucích vodách, teorie říčního kontinua a diskontinua, principy ekologického hodnocení říční sítě, obnova ekologického kontinua říční nivy.
Literatura
  • GILLER, Paul S. a Björn MALMQVIST. The biology of streams and rivers. 1st publ. New York: Oxford University Press, 1999. vii, 296 s. ISBN 0-19-854977-4. info
  • Fluvial hydrosystems. Edited by Geoffrey E. Petts - C. Amoros. 1st ed. New York: Chapman & Hall, 1996. xii, 322. ISBN 0412371006. info
  • HAKANSON, Lars a Robert Henry PETERS. Predictive limnology : methods for predictive modelling. Amsterdam: SPB Academic Publishing, 1995. ix, 464. ISBN 9051031041. info
  • ALLAN, David J. Stream ecology : structure and function of running waters. 1st ed. London: Chapman & Hall, 1995. 388 s. ISBN 0-412-35530-2. info
  • The rivers handbook : hydrological and ecological principles. Edited by Peter Calow - Geoffrey E. Petts. 1st pub. Oxford: Blackwell scientific publications, 1994. 523 s. ISBN 0632029854. info
  • HUTCHINSON, G. Evelyn a Yvette H. EDMONDSON. A treatise on limnology. Vol. IV, the zoobenthos. New York: John Wiley & Sons, 1993. 944 s. info
  • The rivers handbook : hydrological and ecological principles. Edited by Peter Calow - Geoffrey E. Petts. 1st pub. Oxford: Blackwell scientific publications, 1992. 526 s. ISBN 0632028327. info
Výukové metody
Přednášky s diskuzí v hodině.
Metody hodnocení
Ukončení ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: sudé roky nebo podle počtu studentů specializace hydrobiologie.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je vypisován v sudých letech.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2020.