Bi7870 Evoluce bezobratlých pro pokročilé

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 14. 12. St 12:00–13:50 D36/223
Předpoklady
Bi6083 Bc. SZZ z ekol. a evol. biol.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 16 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/16, pouze zareg.: 0/16, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/16
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je podat informace o aktuálním poznání fylogeneze eukaryot se zaměřením na mnohobuněčné živočichy (Metazoa) a evoluci jejich orgánových soustav. Součástí předmětu jsou i praktické kurzy zaměřené na přehled našich zástupců a determinaci volně žijících jednobuněčných eukaryot, houbovců, žahavců a mechovců.
Osnova
  • 1. Aktuální fylogeneze superskupin eukaryot a báze živočichů • 2. Volně žijící jednobuněčná eukaryota: prohloubení znalostí o jednotlivých taxonech • 3. Volně žijící jednobuněčná eukaryota: naši zástupci • 4. Porifera: naši zástupci a jejich determinace • 5. Aktuální fylogeneze živočichů: Eumetazoa a báze Bilateria • 6. Hydrozoa: naši zástupci a jejich determinace • 7. Ectoprocta: naši zástupci a jejich determinace • 8. Aktuální fylogeneze živočichů: novinky a vybrané skupiny prvoústých • 9. Evoluce orgánových soustav: nervová, dýchací, trávicí a pohlavní soustava • 10. Evoluce orgánových soustav: tělní dutina, vylučovací a oběhová soustava • 11. Vybrané aktuality fylogeneze vyšší taxonů bezobratlých
Literatura
  • Zrzavý J., 2006: Fylogeneze živočišné říše. Scientia, Praha, 255 pp.
  • Ruppert E.E., Fox R.S. & Barnes R.D., 2004: Invertebrate zoology. Seventh edition. Thomson, Brooks/Cole, 963 pp.
  • Adl S.M. et al., 2005: The new higher level classification of Eukaryotes with emphasis on the taxonomy of Protists. J. Eukaryot. Microbiol., 52(5): 399-451.
Výukové metody
dvouhodinové přednášky kombinované s praktickým cvičením; účast povinná
Metody hodnocení
prezentace na zvolené téma nebo ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.