Bi8175 Ekologie rašelinišť

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Mgr. Michal Hájek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 14. 12. Po 12:00–13:50 D31/238
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen popsat a ekologicky interpretovat hlavní typy rašeliništní a prameništní vegetace a pochopit jejich vztah ke gradientům prostředí. Bude schopen rozlišit morfologické, hydrologické a trofické typy rašelinišť a podobných biotopů (prameniště, travertiny, rašelinné louky) a porozumět abiotickým a biotickým procesům v rašeliništích. Bude schopen predikovat druhové složení a strukturu společenstev jednotlivých skupin organismů podle ekologických faktorů a rekonstruovat a predikovat vývoj jednotlivých typů rašelinišť v měnící se krajině. Přednášky jsou doplněny terénním cvičením.
Osnova
 • 1)Definice a rozdělení rašelinišť. Hydrologie.
 • 2)Koloběhy makroelementů. Chemické procesy v rašeliništi.
 • 3)Gradienty nasycení bázemi a přístupnosti živin.
 • 4)Gradient výšky vodní hladiny
 • 5)Teplota, hloubka rašeliny, sukcese
 • 6)Antropické ovlivnění
 • 7) Měření ekologických faktorů
Literatura
 • Dierssen K. & B. (2001): Ökosysteme Mitteleuropas aus geobotanischer Sicht. Band 2, Moore, Ulmer, Stuttgart.
 • RYDIN, Håkan, John K. JEGLUM a A. HOOIJER. Biology of peatlands. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2006. ix, 343. ISBN 0198528728. info
 • Peatlands : evolution and records of environmental and climate changes. Edited by I. P. Martini - Antonio Martínez Cortizas - Ward Chesworth. 1st ed. Amsterdam: Elsevier, 2006. xviii, 587. ISBN 0444528830. info
 • CHARMAN, Dan. Peatlands and environmental change. Chichester: John Wiley & Sons, 2002. x, 301. ISBN 0471969907. info
Výukové metody
přednášky (dataprojektor), prezentace odborníka (M. Horsák), případně seminář k aktuální literatuře v oboru
Metody hodnocení
písemný test nebo ústní zkouška, případně referát z aktuální odborné literatury
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: v sudých letech (podzim 2002, 2004, ...).
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2020, podzim 2022.