Bi8179 Ekologie rašelinišť - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
4 dny. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Michal Hájek, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen v terénu rozlišit hlavní typy rašeliništní a prameništní vegetace a predikovat druhové složení různých taxonomických skupin; zaznamenat klíčové faktory prostředí; získat vzorek rašeliny z hlubokých vrstev; determinovat vybrané druhy mechorostů, cévnatých rostlin a měkkýšů.
Osnova
  • 1) Vápnité slatiny, jejich flóra a fauna.
  • 2) Slatiny s kalcitolerantními rašeliníky.
  • 3) Přechodová rašeliniště.
  • 4) Vrchoviště.
Literatura
  • Dierssen K. & B. (2001): Ökosysteme Mitteleuropas aus geobotanischer Sicht. Band 2, Moore, Ulmer, Stuttgart.
  • RYDIN, Håkan, John K. JEGLUM a A. HOOIJER. Biology of peatlands. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2006. ix, 343. ISBN 0198528728. info
  • Peatlands : evolution and records of environmental and climate changes. Edited by I. P. Martini - Antonio Martínez Cortizas - Ward Chesworth. 1st ed. Amsterdam: Elsevier, 2006. xviii, 587. ISBN 0444528830. info
  • CHARMAN, Dan. Peatlands and environmental change. Chichester: John Wiley & Sons, 2002. x, 301. ISBN 0471969907. info
Výukové metody
terénní cvičení 6.-9.10.2016
Metody hodnocení
účast na terénním cvičení, skupinový projekt (sběr vegetačních nebo faunistických dat), určovací test na mechorosty
Informace učitele
Termin 6-9.10.2016
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: v sudých letech (podzim 2002, 2004, ...).
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 4 dny.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2020, podzim 2022.