GB471 Stabilita a dynamika přírodních systémů

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Josef Zeman, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Úspěšné ukončení předmětu G5081 Geochemie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 48 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními principy, které určují stabilitu přírodních systémů a ovlivňují rychlost přírodních procesů. Na konci kurzu by měl být student schopen určit, za jakých podmínek bude konkrétní systém stabilní a kdy naopak bude mít tendenci svůj stav změnit.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - rozumět rozdílu mezi statickým a dynamickým systémem a charakterizovat rozdíly v jejich chování - charakterizovat rozdíly mezi termodynamickou rovnováhou a stacionárním stavem přírodních systémů - identifikovat příčiny změn v přírodních systémech - popsat dynamiku základních geochemických procesů - sestavit dynamické modely jednoduchých geochemických systémů
Osnova
  • Principy Přeměny Fázové diagramy Fázová stabilita a fázové přechody Systémy s konstantním složením fází Systémy s proměnlivým složením fází Elektrochemické systémy Termodynamický popis směsí Chemické rovnováhy Chemické reakce Elektrochemické reakce Chování ionů v roztocích Oxidace a redukce Dynamika Pohyb molekul Difuze Rychlosti chemických reakcí Kinetika komplexních reakcí Dynamika reakcí na pevných površích Vlastnosti povrchů Koloidní systémy Růst pevných fází Absorpce Katalýza Rychlost elektrochemických reakcí Dynamika velkých systémů
Literatura
    doporučená literatura
  • KRAUSKOPF, Konrad Bates a Dennis K. BIRD. Introduction to geochemistry. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 1995. 647 s. ISBN 0070358206. info
  • Encyclopedia of geochemistry. Edited by Clare P. Marshall - Rhodes Whitmore Fairbridge. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1999. 528 s. ISBN 0412755009. info
  • Mineral-water interface geochemistry. Edited by F. Art White - F. Michael Hochella. Washington: Mineralogical Society of America, 1990. 603 s. ISBN 0-939950-28-6. info
  • LANGMUIR, Donald. Aqueous environmental geochemistry. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 1997. viii, 600. ISBN 0023674121. info
  • APPELO, C.A.J. a D. POSTMA. Geochemistry, Groundwater and Polution. 1. vyd. Rotterdam/Brookfield: A.A.Balkema, 1994. 519 s. ISBN 905410 106 7. info
  • YARIV, Shmuel a Harold CROSS. Geochemistry of colloid systems : for Earth scientists. Berlin: Springer-Verlag, 1979. xii, 450. ISBN 3540089802. info
Výukové metody
Teoretická příprava, samostatná domácí práce, prezentace výsledků.
Metody hodnocení
písemná zkouška
Informace učitele
V informačním systému je studentům k dispozici kompletní sestava slidů z přednášek a modelové příklady simulace dynamických systémů v prostředí Microsoft Excel.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřen v podzimním semestru 2015/2016.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2020.