Bi1050 Biologická technika

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Milan Baláž, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Mária Seifertová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Mária Seifertová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Mária Seifertová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi1050/01: Út 10:00–11:50 D36/223, M. Baláž, M. Seifertová
Bi1050/02: Út 12:00–13:50 D36/223, M. Baláž, M. Seifertová
Bi1050/03: Čt 14:00–15:50 D36/223, M. Baláž, M. Seifertová
Předpoklady
! Bi2302 Zoologická mikrotechnika && ! Bi1301 Botanická mikrotechnika && (! NOW ( Bi2302 Zoologická mikrotechnika )) && (! NOW ( Bi1301 Botanická mikrotechnika ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíli kurzu je a) seznámit studenty se základními technikami světelné mikroskopie a možnostmi zpracování biologického materiálu ve formě různých typů mikroskopických preparátů; b) seznámit studenty se základy realizace a vyhodnocení jednoduchých biologických experimentů; c) seznámit studenty se základy počítačové analýzy obrazu.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu by studenti měli být schopni - efektivně používat různé techniky světelné mikroskopie; - zhotovovat různé typy preparátů z rostlinných i živočišných organismů; - pořizovat a efektivně upravovat mikrofotofie; - použít jednoduché techniky analýzy obrazu; - realizovat jednoduchý biologický experiment včetně jeho statistického hodnocení; - ve své vlastní výukové činnosti využít získaná základní fakta o vybraných biologických procesech, např. o mitóze či embryogenezi.
Osnova
  • Úvod do praktika, stavba mikroskopu Olympus CX31, Köhlerův princip. Botanická technika: Mikroreliéfová metoda, průduchy a jejich uspořádání. Projasňování rostlinného materiálu, vývoj embrya, optické řezy, šikmé osvětlení, fázový kontrast. Rychlé cytologické metody, roztlaky, buněčný cyklus, mitóza, předpůsobení. Histologické techniky, typy mikrotomů, zalévací média, barvení řezů. Dokumentace mikroskopických objektů: kreslení, měření, mikrofotografie a jejich úpravy. Jednoduché techniky analýzy obrazu - stanovení listové plochy. Design a statistické hodnocení jednoduchých biologických pokusů. Zoologická technika: Nativní preparáty, vitální barvení. Trvalé preparáty - totální, řezy, roztěry, roztlaky, suché a trvalé preparáty. Fixační metody. Barvení (vlhké roztěry, suché roztěry, totální preparáty). Uzavírací média mísitelná s vodou. Uzavírací média nemísitelná s vodou.
Literatura
    doporučená literatura
  • KNOZ, Jan a Věra OPRAVILOVÁ. Základy mikroskopické techniky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 195 s. ISBN 8021004738. info
  • PAZOURKOVÁ, Zdeňka. Botanická mikrotechnika. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1982. 166 s. info
  • LELLÁKOVÁ, Františka. Zoologická technika. 1. vyd. Praha: Universita Karlova, 1985. 122 s. info
  • NĚMEC, Bohumil a A KOL. Botanická mikrotechnika. Praha: ČSAV, 1962. 484 s. ISBN 21-103-62. info
  • BRAUNE, Wolfram, Alfred LEMAN a Hans TAUBERT. Pflanzenanatomisches Praktikum I. 4.Ed. Jena: VEB Gustav Fischer Verlag, 1983. 279 s. ISBN 261 700-38-83. info
  • BRAUNE, Wolfram, Alfred LEMAN a Hans TAUBERT. Pflanzenanatomisches Praktikum II. 2. vyd. Jena: VEB Gustav Fischer Verlag, 1982. 426 s. ISBN 261 700-36-82. info
Výukové metody
Laboratorní cvičení.
Metody hodnocení
Kurz je ukončen zápočtem. V botanické části jsou vyžadována aktivní účast na cvičeních, protokoly ze tří anatomických cvičení a tato část je zakončena testem vyžadujícím uvedení správné odpovědi alespoň u 75% testových otázek. V zoologické části je podmínkou udělení zápočtu zhotovení trvalých preparátů.
Informace učitele
http://www.sci.muni.cz/kfar/html/biologicka_technika_navody.htm
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021.