Bi9640 Determinace mechorostů pro pokročilé

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Svatava Kubešová (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Svatava Kubešová
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( Bi2030 Fylog. a diver. vyš. rostlin )&&( Bi6640 Bryologické praktikum || SOUHLAS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/10, pouze zareg.: 0/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/10
Jiné omezení: přednostně pro diplomanty a doktorandy katedry botaniky s d. prací z bryologie nebo geobotaniky
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
osvojení znalosti mechorostů, zejména studentem zkoumaného biotopu; determinace mechorostů; vytvoření dat pro studentovu další práci (např. analýza vegetace); praktická zkušenost aktuálních determinačních klíčů, atlasů;
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- poznávat hlavní druhy mechorostů jak v přírodě, tak podle herbářových položek;
- určovat neznámé druhy mechorostů pomocí určovacích klíčů a další bryologické literatury.
Osnova
 • Určování konkrétních druhů, v ideálním případě z vlastního materiálu studentů (diplomantů nebo doktorandů).
 • Demonstrace determinačních znaků na vzorcích.
Literatura
  doporučená literatura
 • PILOUS, Zdeněk a Josef DUDA. Klíč k určování mechorostů ČSR. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960. 569 s. info
 • FREY, Wolfgang, Jan-Peter FRAHM, Eberhard FISCHER a Wolfram LOBIN. Die Moos- und Farnpflanzen Europas. Stuttgart, Jena, New York: Gustav Fischer, 1995. 426 s. ISBN 3-437-30756-8. info
 • PATON, Jean A. The liverwort flora of the British isles. Essex: Harley Books, 1999. 626 s. ISBN 0-946589-60-7. info
 • SMITH, Anthony John Edwin. The liverworts of Britain and Ireland. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. ix, 362 s. ISBN 0-521-23834-X. info
  neurčeno
 • FRAHM, Jan-Peter a Wofgang FREY. Moosflora. Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer, 1983. 522 s. ISBN 3-8001-2463-7. info
Výukové metody
praktické cvičení
Metody hodnocení
pro udělení zápočtu je rozhodující průběžná práce ve cvičení
Informace učitele
Počet studentů, kteří mohou praktikum absolvovat v rámci jednoho semestru, je omezen. Přednost mají diplomanti a doktorandi katedry botaniky, pro které je určování mechorostů nezbytnou součástí jejich práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.