Bi9980 Chráněná území střední Evropy

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavel Novák, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Novák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:50 D32/329
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět si klade za hlavní cíl prohloubit znalosti studentů o přírodě střední Evropy na příkladech velkoplošných chráněných území Východních Alp, Karpat a Panonie. Dílčími cíli jsou zasazení přírody České republiky do širšího středoevropského kontextu a seznámení studentů se základními ekofenomény středoevropské krajiny.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen - shrnout a popsat stěžejní rysy středoevropské přírody - stručně popsat hlavní středoevropské ekofenomény - zasadit hlavní poznatky o přírodě České republiky do širšího středoevropského kontextu - poskytnout základní informace o vybraných národních parcích střední Evropy - popsat kategorizaci velkoplošných zvláště chráněných území středoevropských států
Osnova
  • V rámci předmětu budou probírána vybraná velkoplošná chráněná území středoevropského prostoru, zejména národní parky Slovenska, Rakouska, Maďarska a Slovinska. Pro každé přednášené území budou nastíněny abiotické podmínky a dále bude podrobněji probrána jeho živá příroda a případně také současné environmentální problémy. Dále budou probírány na příkladech přírody jednotlivých území význačné ekofenomény středoevropské krajiny (dolomitový, hadcový, krasový apod.). Příklady přednášených území: Slovensko – NP Malá Fatra, NP Veľká Fatra, Tatranský národný park, NP Slovenský kras, NP Poloniny; Rakousko – NP Hohe Tauern, NP Neusiedler See-Seewinkel; Maďarsko – NP Duna-Ipoly, NP Kiskunsági; Slovinsko – NP Triglav.
Literatura
    doporučená literatura
  • Kučera T. (2005): Koncept ekologických fenoménů v interpretaci středoevropské vegetace. – Malacologica Bohemoslov. 3 (2005): 47–77.
  • LOŽEK, Vojen. Po stopách pravěkých dějů : o silách, které vytvářely naši krajinu. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2011. 181 s. ISBN 9788073633011. info
  • LOŽEK, Vojen. Zrcadlo minulosti : česká a slovenská krajina v kvartéru. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2007. 198 s. ISBN 9788073630959. info
  • Katalóg biotopov Slovenska. Edited by Viera Stanová - Milan Valachovič. [1. vyd.]. Bratislava: DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, 2002. 225 s. ISBN 80-89133-00-2. info
    neurčeno
  • LOŽEK, Vojen, Václav CÍLEK, Lenka LISÁ a Aleš BAJER. Geodiverzita a hydrodiverzita: Základy přírodních a kulturních hodnot naší krajiny, její současná proměna a možný budoucí vývoj v antropocénu. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2020. 232 s. ISBN 9788073639617.
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Předmět běží v podzimním semestru lichých let.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2017, podzim 2021, podzim 2023.