C7000 Oborový seminář I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. (cvičící)
prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc. (cvičící)
prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc. (cvičící)
Mgr. Jakub Švenda, PhD. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 13:00–14:50 A4-211, Čt 10:00–11:50 A12-311, Čt 10:00–11:50 A4-211, Čt 10:00–11:50 A14-207, Čt 14:00–15:50 A11/305, Čt 14:00–15:50 A8-309, Čt 14:00–15:50 A11/132, Čt 14:00–15:50 A12-311
Předpoklady
Studium magisterských studijních oborů Chemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je prezentovat zprávy o postupu a výsledcích samostatných projektů a diplomových prací, připravit informace z literatury o nejnovějších výsledcích a vývoji v oboru, referátově zpracovat přehledné články, zlepšit své prezentační schopnosti a seznámit se s výsledky výzkumu ostatních studentů, pracovníků fakulty a zvaných domácích a zahraničních hostů.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu studenti: -budou schopni připravit krátkou přednášku v prezentačním programu (Powerpoint nebo obdobném) na téma své diplomové práce; -budou umět presentovat krátkou přednášku; -budou schopni odpovídat na dotazy posluchačů k tématu přednášky; -naučí se správně interpretovat vědecké poznatky z literatury;
Osnova
  • Příspěvky studentů, vyučujících a pozvaných hostů.
Literatura
  • Odborná literatura dle zaměření semináře
  • Current journals specified by the lecturers
  • Angewandte Chemie International Edition. 2009. ISSN 1433-7851. info
  • Journal of the American Chemical Society. 2009. ISSN 0002-7863. info
Výukové metody
Diskuse, četba, prezentace, skupinové projekty, domácí úlohy atd.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za účast na semináři a aktivní vystoupení studenta.
Informace učitele
Seminář probíhá paralelně v několika seminárních skupinách podle odborného zaměření.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
dle oboru.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/C7000