C9907 Koloidní a sol-gelová nanochemie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
Prof. Dr. Lubomír Špaňhel (přednášející)
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Prof. Dr. Lubomír Špaňhel
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
General, Inorganic, Organic and Physical Chemistry
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
1. Základy vedy o nanokoloidnich roztocích 2. Fyzikalne chemické parametry polovodičových a kovových nanocastic 3. Přehled nejvyznamějších preparačních metod ve výzkumu a vývoji anorganických nanocastic (a) Oxidy, oxo-nitridy a chalkogenidy kovu (b) metalické a bimetalické nanostruktury 4. Uvod do sol-gelové technologie: molekularni prekurzory, teorie přechodu sol-gel, strategie tvorby tenkých vrstev, hybridní nanokompozity 5. Spektroskopické a elektrochemické metody v nanokoloidnich vedach
Výstupy z učení
Studenti ziskaji nasledujici znalosti: 1. Teoretické základy fyzikalne chemických vlastnosti anorganických nanocastic - novy stav hmoty 2. Strategie syntéz anorganických nanocastic mokrou chemickou cestou 3. Základy sol-gelove nanochemie pro pripravu multifunkcnich skel, keramiky a hybridnich nanokompozitu 4. Nanoanalyticke metody pro identifikaci a studium povrchovych chemickofyzikálních vlastnosti anorganickych nanostruktur
Osnova
  • 1. Definice, klasifikace a kritické parametry nanokoloidních systému 2. Nové optické a termodynamické vlastnosti polovodičových a metalických nanocastic 3. Přehled relevantních preparačních metod ve studiu anorganických nanocastic: (a) Oxidy, nitridy a chalkogenidy kovu, kontrola struktury, velikosti a formy nanocastic (b) metalické a bimetalické nanosystémy 4. Uvod do sol-gelové technologie: struktura a reaktivita alkoxidu kovu, teorie přechodu sol-gel, metody imobilizace nanocastic do tenkych vrstev a mikrostruktur, hybridní nanokompozity 5. Spektroskopické a elektrochemické metody v koloidních nanovedach
Výukové metody
teoreticka priprava
Metody hodnocení
pisemny test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.