F9220 Moderní experimentální metody C

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Pá 8:00–9:50 F4,03017
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je dát studentům představu o konkrétních experimentálních metodách současné fyziky, jejich úspěších, ale i úskalích a výzvách, kterým musí čelit. Toho je dosaženo pomocí přednášek, exkurzí a vlastních referátů studentů o důležitých experimentech.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
mít přehled o experimentálních metodách současné fyziky a astrofyziky
schopen popsat několik moderních experimentů včetně toho, jak jsou řízeny
mít představu o některých moderních experimentech, které se provádějí v Brně na pracovištích světové úrovně.
Osnova
 • Osnova se průběžně aktualizuje, v zásadě tvoří základ následující body:
 • experiment s antishlukováním elektronů ve vakuu
 • interference fullerenů a dalších velkých molekul
 • neutronová interferometrie
 • manipulace mikroskopickými objekty pomocí světla (optická pinzeta)
 • prostorový modulátor světla
 • zobrazování multimódovými optickými vlákny
 • exkurze, především na Ústav přístrojové techniky AV ČR, Český metrologický institut a Ústav strojního inženýrství VUT
Literatura
  doporučená literatura
 • MELISSINOS, Adrian Constantin a Jim NAPOLITANO. Experiments in Modern Physics. 2. vyd. : Academic Press, 2003. ISBN 978-0-12-489851-6. info
Výukové metody
Přednášky, exkurze a referáty studentů
Metody hodnocení
Je vyžadována účast na přednáškách a exkurzích a vypracování a přednesení referátu o některém významném experimentu posledních 20 let
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
L.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/F9220