F9360 Historie fyziky 1

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:50 Fs1,01017
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti budou schopni: pochopit předmět historie fyziky, jeho metody
identifikovat hlavní myšlenky vývoje historie fyziky
pochopit souvislost mezi historickými událostmi a fyzikou v čase
pochopit vývoj klíčových historických fyzikálních teorií
Výstupy z učení
Hlavním výstupem z učení předmětu je pochopení souvislostí historického střídání fyzikálních obrazů světa s rozhodujícími fyzikálními teoriemi: mechaniky, klasické fyziky, teorie relativity, kvantové fyziky. Student bude schopen popsat a vyhodnotit příspěvek nejvýznamnějších českých vědců k rozvoji fyziky.
Osnova
  • 1. Vývoj fyzikálního a astronomického poznání do Galilea (fyzikální poznatky starověkého orientu, antického Řecka a Říma, fyzika Arabů, evropského středověku a renesance)
  • 2. Vývoj fyziky v rámci mechaniky (vznik a rozvoj mechaniky v díle Galileově, Newtonově, Lagrangeově)
  • 3. Vývoj a meze klasické fyziky (vznik a vývoj elektrodynamiky, optiky, termodynamiky a statistické fyziky, meze platnosti)
  • 4. Vznik a rozvoj teorie relativity (vznik speciální a obecné teorie relativity, filozofické problémy)
  • 5. Vznik a vývoj kvantové fyziky (vznik a rozvoj kvantové teorie, aplikace v pevných látkách, spektroskopii atomů, molekul, atomová fyzika)
  • 6. Historie české fyziky
Literatura
  • ZAJAC, Rudolf a Ján CHRAPAN. Dejiny fyziky. 2. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 1986. 264 s. info
  • MALÍŠEK, Vladimír. Co víte o dějinách fyziky. Vyd. 1. Praha, 1986. 269 s. : i. info
  • ŠTEFL, Vladimír. Úvod do dějin astronomie. 1. vyd. Brno: Rektorát UJEP, 1988. 61 s. info
Výukové metody
klasická přednáška
Metody hodnocení
závěrečný zápočtový písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2000, podzim 2010 - akreditace, jaro 2001, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.