G9171 Petroarcheologie pro archeology

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jan Petřík, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc. (přednášející)
Garance
Mgr. Jan Petřík, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Běla Hrbková
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 15:00–15:50 G1,01004, Út 16:00–16:50 G1,01004
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Znát možnosti využití petroarcheologie. Orientovat se v klasifikacích vyvřelých, sedimentárních a metamorfovaných hornin. Mít přehled o surovinách štípaných a broušených artefaktů a ostatní kamenné industrie.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen prakticky poznávat artefakty kamenné industrie.
Osnova
 • 1.Definice petroarcheologie. Vztahy ke geoarcheologii a archeometrii. Tradice tohoto studia na brněnské MU. Podobný výzkum v dalších zemích střední Evropy. Litotéky.
 • 2. Používané metody: archeologické, geologické, mineralogicko- petrologické. Jejich charakteristika.
 • 3. Přehled vyvřelých hornin se zřetelem k jejich využívání v pravěku a raném středověku.
 • 4. Přehled sedimentárních hornin se zřetelem k jejich využívání v pravěku a raném středověku: vápence.
 • 5. Přehled metamorfovaných hornin se zřetelem k jejich využívání v pravěku a raném středověku.
 • 6. Suroviny štípaných artefaktů ve střední Evropě: silicity.
 • 7. Suroviny štípaných artefaktů ve střední Evropě: minerály, skla, křemence, ostatní horniny.
 • 8. Suroviny broušených artefaktů ve střední Evropě: metabazity, jadeititity, srpentinity.
 • 9. Suroviny broušených artzefaktů ve střední Evropě: vyvřeliny a sedimenty.
 • 10. Horniny ke zhotovování brousků, žernovů a přeslenů.
 • 11. Zdroje soli ve střední Evropě.
 • 12. Suroviny barevných pigmentů.
 • 13. Získávání, těžba a pohyb kamenných surovin v pravěké Evropě.
Literatura
  doporučená literatura
 • HEJTMAN, Bohuslav. Petrografie [Hejtman, 1981]. 3. opr. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1981. 261 s. info
 • PŘICHYSTAL, Antonín. Kamenné suroviny v pravěku střední Evropy. 1. vyd. Brno:Masarykova univerzita, 2009. 331 stran.
 • ŠTELCL, Jindřich a Jaroslav MALINA. Základy petroarcheologie [Štelcl, 1974]. 1. vyd. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1975. 285 s., 26. info
Výukové metody
přednášky, praktická cvičení s kamennými vzorky a artefakty, samostatné studium litotéky na UGV PřF MU
Metody hodnocení
Požadavky ke kolokviu: splnění písemného testu.
a) znalost základních mineralogicko-petrografických metod používaných v petroarcheologii, jejich princip a možnost využití;
- znalost klasifikačních metod vyvřelých, sedimentárních a metamorfovaných hornin;
- znalost surovin ŠI;
- znalost surovin BI;
- znalost surovin OKI;
- poznat nejméně 30 vzorků hornin ze 40ti předložených ukázek, odpovědět na 7 z 10 teoretických otázek.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřen v podzimním semestru 2019/2020.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/G9171