G9191 Základy archeologie pro přírodovědce

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Hložek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Petřík, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jan Petřík, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Běla Hrbková
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–14:50 Gs,-1011, Čt 15:00–15:50 Gs,-1011
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/12, pouze zareg.: 0/12, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/12
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní přehled o vývoji lidské společnosti a hmotné kultury na území Střední Evropy od starší doby kamenné do novověku. Studenti budou rovněž uvedeni do základů archeologické teorie a formou příkladů seznámeni s přístupy a náplní hraničních oborů na pomezí archeologie a přírodních věd.
Výstupy z učení
Student získá absolvováním předmětu znalosti o: - základech vývoje lidské společnosti ve Střední Evropě od starší doby kamenné - základech vývoje středoevropské hmotné kultury od starší doby kamenné - možnostech aplikace přírodovědných metod v archeologii
Osnova
  • doba kamenná, doba bronzová, doba železná, protohistorie, středověk, novověk, teorie a případové studie
Literatura
  • Bahn, P (1989). Bluff your way in archaeology.
Výukové metody
přednášky a diskuze
Metody hodnocení
ústní zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.