JAC01 Angličtina pro chemiky I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Bc. Anna Bízková Doleželová (cvičící)
Mgr. Daniela Dlabolová (cvičící)
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Daniela Dlabolová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JAC01/01: Po 13:00–14:50 A15/114, D. Dlabolová
JAC01/02: Po 15:00–16:50 A15/114, D. Dlabolová
JAC01/03: Út 10:00–11:50 A15/114, D. Dlabolová
JAC01/04: St 11:00–12:50 A15/114, D. Dlabolová
JAC01/05: St 13:00–14:50 A15/114, D. Dlabolová
JAC01/06: Čt 12:00–13:50 A15/114, D. Dlabolová
JAC01/07: Út 8:00–9:50 J2, A. Bízková Doleželová
JAC01/08: Út 12:00–13:50 J2, A. Bízková Doleželová
JAC01/09: St 8:00–9:50 J2, A. Bízková Doleželová
Předpoklady
Znalost anglického jazyka na úrovni úrovni B1 Evropského referenčního rámce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 57 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:
sdělit a napsat informace o sobě, o svém studiu a univerzitě;
používat základní odbornou slovní zásobu z oboru chemie;
pochopit celkový význam jednoduchého autentického odborného textu, formulovat hlavní myšlenky;
identifikovat v odborném textu specifické informace;
shrnout jednoduchý chemický text;
ovládat jazykové funkce v angličtině: popisovat, klasifikovat a srovnávat, počítat, napsat stručný text za použití jazykových funkcí;
připravit prezentaci na jednoduché chemické téma s využitím základních prezentačních technik;
porozumět jednoduchému autentickému mluvenému projevu na odborné téma
diskutovat o obecných a chemických tématech;
aplikovat vybrané gramatické jevy v odborných kontextech
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:
sdělit a napsat informace o sobě, svém městě, o svém studiu a univerzitě;
používat základní odbornou slovní zásobu z oboru chemie;
pochopit celkový význam jednoduchého autentického odborného textu, formulovat hlavní myšlenky;
identifikovat v odborném textu specifické informace;
shrnout jednoduchý chemický text;
ovládat jazykové funkce v angličtině: popisovat, klasifikovat a srovnávat, počítat, napsat stručný text za použití jazykových funkcí;
připravit prezentaci na jednoduché chemické téma s využitím základních prezentačních technik;
porozumět jednoduchému autentickému mluvenému projevu na odborné téma
diskutovat o obecných a chemických tématech;
aplikovat vybrané gramatické jevy v odborných kontextech
Osnova
 • Tertiary Education
 • Chemical Disciplines
 • Chemical Experiment
 • Numbers and Measurements
 • Classifying Matter
 • Atom and atomic structure
 • Chemical Elements
 • Chemical Bonding
 • Types of Compounds
 • Chemical Reactions
Literatura
 • ORESKÁ, Alžbeta. English for chemists. 2. preprac. vyd. v Bratislave: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2006. 191 s. ISBN 8022724181. info
 • WEISE, Karel. Angličtina pro chemiky. Translated by Karel Habersberger. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1988. 293 s. info
 • DASTYCH, Milan, Ladislav ČERVENÝ a Ivo NAJMAN. English for Laboratory Technicians. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 164 s. ISBN 978-80-210-4241-4. info
 • KELLY, Keith. Science. [Oxford]: Macmillan, 2008. 254 s. ISBN 9780230535060. info
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 stran. ISBN 9780521689397. info
 • BELL, Douglas. Passport to academic presentations : student's book. 1st pub. Reading: Garnet, 2008. 68 l. ISBN 9781859644003. info
 • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students : with answers. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. x, 350. ISBN 052143680X. info
 • BLÁHA, Karel. Česko-anglický chemický slovník : Czech-english chemical dictionary. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. 515 s. info
 • Anglicko-český chemický slovník : English-czech chemical dictionary. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1988. 550 s. info
 • Dictionary of chemistry. Edited by John Daintith. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2004. 602 s. ISBN 0198609183. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/PříF:JAC01!
Výukové metody
Kurz anglického odborného jazyka; analýza odborného textu (hlavní myšlenka, otázky, porozumění, shrnutí), poslechová cvičení, video materiály, konverzace a diskuse ve dvojicích a skupinách, prezentace před třídou; cvičení na použití akademické a chemické slovní zásoby; aplikace gramatiky v nových kontextech; psaní ve skupinách; domácí úkoly; blended learning (interaktivní osnovy, poslechy, dril v ISu MU).
Metody hodnocení
Povinná je aktivní práce v kurzu, vypracování domácích úkolů a 80% přítomnost ve výuce. Výuka v každém semestru zakončena zápočtem. Podmínkou je úspěšné vykonání zápočtového testu (60%).
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1431/podzim2011/JAC01/index.qwarp

Kurzy odborné angličtiny 01-04 nejsou povinné, ovšem jsou doporučené. Je vhodné absolvovat je po sobě, kurzy volně navazují. Do vyšších kurzů je možno se přihlásit i bez absolvování nižších kurzů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.